Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra seminaret om kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv

7. februar arrangerte Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet seminar om kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv. Presentasjonene er nå tilgjengelig for nedlasting.


Bilde av kjemikalier

Helhetlig HMS-perspektiv
Årets fellesseminar for og Petroleumstilsynet (Ptil) Miljødirektoratet (MDir) rettet oppmerksomheten nødvendigheten av å arbeide med kjemikalier i et helhetlig HMS-perspektiv. Fagdirektør i Petroleumstilsynet, Finn Carlsen og leder for Miljødirektoratets petroleumsseksjon, Signe Nåmdal, uttrykte begge et behov for større oppmerksomhet rundt dette tema.

Finn Carlsen viste til RNNP-prosjektet der man ser at antall akutte kjemikalieutslipp ikke har gått ned men vært på samme nivå siden rapporteringen startet i 2001. Rapporten konkluderer med at dette er et tema som krever større oppmerksomhet. Dette er derfor noe av bakgrunnen for årets tema på årets fellesseminar.

Bedre rutiner
Kjemikalier er nødvendige for å opprettholde normal operasjon og ivareta sikkerheten og integritet. Samtidig kan lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier være en utfordring for både helse og miljø.

Kjemikalier som borevæsker, korrosjonshemmere, brannskum, hydrathemmere osv innehar viktige sikkerhets- og barrierefunksjoner. Ptils fagområde Konstruksjonssikkerhet snakket om tiltak som endrede rutiner og andre fysiske tiltak som kan bidra til redusert behov og redusert bruk av kjemikalier.

Metodisk tilnærming
AkerBP viste fordelene med metoder og verktøy, som skal sørge for systematisk tilnærming til helhetlig HMS ved bruk av kjemikalier.

Tenk på gode løsninger i designfasen
Equinor viste nødvendigheten av å tenke helhetlig HMS alt i design fasen, for å få inn gode løsninger som ivaretar både arbeidsmiljø og ytre miljø. Nye teknologier er tatt i bruk på nyere innretninger for å sikre god kontroll med kjemikalieeksponering for mennesker og miljø.

Bruk av ny teknologi
Både teknologiutvikling, og det å ta i bruk ny teknologi er viktig når en jobber med helhetlig HMS og risikoreduksjon. Rystad Energy snakket om mekanismer som spiller inn når avgjørelser omkring ny teknologi tas.

Avslutningsvis påpeker Finn Carlsen mulighetene for forbedringer både internt i selskapene, og i fellesskap ved å søke ny kunnskap, finne gode løsninger og ved å fremme bruk av ny teknologi. Han spør også om industriløsninger kan være svaret i noen tilfeller.

Myndighetene takket også AkerBP, Equinor, Norsk Olje og Gass og Rystad Energy for å ha bidratt og delt med resten av industrien.

Myndighetene mener det årlige fellesseminaret er en god arena til å løfte aktuelle tema og fellesutfordringer, og satser på et tilsvarende arrangement også til neste år.