Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra seminaret om kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv

7. februar arrangerte Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet seminar om kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv. Presentasjonene er nå tilgjengelig for nedlasting.


Bilde av kjemikalier

Årets fellesseminar for og Petroleumstilsynet (Ptil) Miljødirektoratet (MDir) rettet oppmerksomheten mot kjemikalier og nødvendigheten av et helhetlig HMS-perspektiv . Fagdirektør i Ptil, Finn Carlsen og leder for MDirs petroleumsseksjon, Signe Nåmdal, uttrykte begge et behov for større oppmerksomhet rundt dette tema.

Finn Carlsen viste til RNNP-prosjektet der man ser at de statistiske tallene for akutte kjemikalieutslipp ikke har hatt noen positiv utvikling siden rapporteringen startet i 2001. Rapporten konkluderer med at dette er et tema som krever større oppmerksomhet. Dette er derfor noe av bakgrunnen for årets tema på årets fellesseminar.

Videre påpeker Finn Carlsen mulighetene for å forbedre seg på dette området både internt i selskapene, og i fellesskap ved å søke ny kunnskap, finne gode løsninger og ved å fremme bruk av ny teknologi. Han spør også om industriløsninger kan være svaret i noen tilfeller.

Myndighetene takket også AkerBP, Equinor, NorOG og Rystad Energy for å ha bidratt og delt med resten av industrien.

Myndighetene mener dette er en god arena til å løfte aktuelle tema og fellesutfordringer, og satser på et tilsvarende arrangement også til neste år.