Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra seminar om muskel- og skjelettplager

30. november 2016 arrangerte Petroleumstilsynet seminar om styring av risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager. Nå kan du laste ned presentasjonene fra seminaret.


Petroleumstilsynet har de siste årene hatt økt fokus på styring av risiko for å utvikle
arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Vi har erfart at det er behov for økt kunnskap på
dette området og økt kompetanse innenfor forskningsbaserte metoder for risikovurdering.
 
I tider med effektiviseringer og kostnadskutt er det viktig å opprettholde fokus på forebygging
av muskel- og skjelettplager og på hvordan dette kan gjøres kostnadseffektivt.
 
Tema for seminaret var:
 • Ptils erfaringer fra tilsyn innen ergonomi
 • Hva sier RNNP spørreskjemadata om muskel- og skjelettplager i petroleumsnæringen?
 • Foreløpige resultater ved revisjon av Stamis «Kunnskapsstatus» fra 2008, mekanisk eksponering
 • Innsamling av data og vurdering av eksponering
 • Forskningsbaserte metoder for risikovurderinger
 • Kostnadseffektive risikovurderinger
 • «Ny tilnærming til risikovurderinger» - eksempler fra næringen
I tillegg til bidragsytere fra Ptil, deltok følgende forelesere:
 • Prof. Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Centrum för belastningsskadeforskning
 • Dr. Per Lindberg fra Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Centrum för belastningsskadeforskning
 • Seniorforsker, dr.med. Bo Veiersted, Gruppeleder arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser ved avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi på Statens Arbeidsmiljøinstitutt
 • Lindis K. Haaland og Reidun Larsen, Ergonomene AS