Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra seminar om arbeidsmiljø og HMS/IA 25. april

Ptil, Arbeidstilsynet og Nav arrangerte 25. april 2017 halvdagsseminar om arbeidsmiljø og HMS/IA-utfordringer knyttet til omstillingsprosesser. Presentasjoner fra seminaret er nå lagt ut på nett.


Tema for seminaret var hvordan vi kan ivareta et godt arbeidsmiljø ved krevende omstillinger i petroleums- og verftsindustrien. Stami, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og NAV bidro med sine erfaringer. I tillegg formidlet representanter fra bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste, tillitsmannsapparat og arbeidsgiver, med bakgrunn i sine respektiver roller og ansvarsområder, erfaringer med å ivareta et godt arbeidsmiljø under omstillingsprosesser.