Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra konstruksjonsdagen 2018

Presentasjonene fra Petroleumstilsynets fagdag om konstruksjonssikkerhet er nå tilgjengelig for nedlasting.


Konstruksjonsdagen er et årlig arrangement som samler store deler av næringens fagkompetanse innen konstruksjonssikkerhet. Hensikten med konstruksjonsdagen er å øke kunnskapen om konstruksjoner, og å spre erfaringer fra industrien.

Tema for årets fagdag var blant annet:

  • nordområdene
  • hydrodynamikk
  • langtidsanalyser av air gap på halvt nedsenkbare innretninger
  • erfaringer med Aasta Hansteen

Kontaktpersoner i Ptil:
Marita Halsne, marita.halsne@ptil.no
Arne Kvitrud, arne.kvitrud@ptil.no