Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra konstruksjonsdagen 2017

Presentasjonene fra Petroleumstilsynets fagdag om konstruksjonssikkerhet er nå tilgjengelig for nedlasting.


Konstruksjonsdagen er et årlig arrangement som samler store deler av næringens fagkompetanse innen konstruksjonssikkerhet. Hensikten med konstruksjonsdagen er å øke den generelle kunnskapen om konstruksjoner, og spre erfaringer fra industrien.

Tema for årets fagdag var blant annet:

  • bølger i dekk
  • barrierestyring og hendelser
  • robusthet av konstruksjoner

Det var også presentasjoner med erfaringer fra design og drift, utvikling av standardar og forskning om både nye og eksisterende konstruksjoner. 

Kontaktpersoner i Ptil:
Terje Andersen, terje.andersen@ptil.no 
Arne Kvitrud, arne.kvitrud@ptil.no  
Gerhard Ersdal, gerhard.ersdal@ptil.no