Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra konstruksjonsdagen 2016

Petroleumstilsynets fagdag om konstruksjonssikkerhet 30. august 2016 handlet om bølger i dekk. Presentasjonene fra fagdagen er nå tilgjengelig for nedlasting.


Hensikten med konstruksjonsdagen var å øke den generelle kunnskapen om konstruksjoner, og spre erfaringer fra industrien.

Hovedtema for årets fagdag var bølger i dekk, med presentasjoner av erfaringer fra design og drift, utvikling av standardar og forskning om både nye og eksisterende konstruksjoner. 
 

Kontaktpersoner i Ptil:
Marita Halsne, marita.halsne@ptil.no 
Arne Kvitrud, arne.kvitrud@ptil.no  
Gerhard Ersdal, gerhard.ersdal@ptil.no