Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra konstruksjonsdagen 2014

Petroleumstilsynets temadag om konstruksjonssikkerhet 27. august 2014 tok opp erfaringer om nye og eksisterende konstruksjoner. En rekke av presentasjonene fra temadagen er nå tilgjengelige for nedlasting.


Hensikten med temadagen var å øke den generelle kunnskapen om konstruksjoner, og spre erfaringer fra industrien. Det var derfor særlig viktig at Talisman presenterte sine erfaringer med konstruksjonsskadene på Yme og Varg A. Det ble også presentert hvilke skjerpelser som kommer i standarder som følge av flere alvorlig kollisjonshendelser.

Ptil ga videre signaler til industrien om forhold som trenger forbedring. Forhold som ble særlig pekt på var:

  • Funn i RNNP-studien 2013 om årsaker til konstruksjons- og maritime hendelser viser at for få hendelser knyttet til konstruksjoner og maritime systemer granskes, og granskingene dekker i begrenset grad sentrale årsaksforhold. 


Kontaktpersoner i Ptil:
Marita Halsne, marita.halsne@ptil.no
Gerhard Ersdal, gerhard.ersdal@ptil.no