Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra Innovasjonsdagen 2018

4. desember arrangerte vi Innovasjonsdagen 2018, hvor utvalgte bedrifter var invitert til å delta. Presentasjonene fra plenuminnleggene er nå tilgjengelig for nedlasting.


Målet var å tilrettelegge for innovasjon i petroleumssektoren og sikre at myndighetenes rammer fremmer utvikling som gir bedre sikkerhet og arbeidsmiljø.

Dette året arrangerte vi dagen ut fra World Cafe-konseptet, hvor vi legger til rette for utstrakt diskusjon og dialog mellom deltakerne. Dette innebar en felles innledning med tre foredrag, etterfulgt av relevante tema som ble diskutert i grupper.

Invitasjoner ble sendt til selskapene, slik at de selv nominerte deltagerne, og dagen ble gjennomført med rundt 60 deltagere.