Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra fagdagen om barrierer

Petroleumstilsynet inviterte næringen til fagdag om barrierer 5. mai 2017. Presentasjonene fra fagdagen er nå tilgjengelige for nedlasting.


Barrierer har vært en del av regelverket siden 2002, men næringens implementering av kravene har tatt tid.

Ptil har fulgt industriens arbeid med barrierestyring i en årrekke. Barrierenotatet, som utdyper regelverkskravene og beskriver god barrierestyring, ble første gang utgitt i 2011 og oppdatert i 2013. Ny versjon av barrierenotatet ble presentert på fagdagen. 

Last ned barrierenotat

Andre tema under fagdagen var:

  • Begrensninger og muligheter knyttet til barrierer
  • Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon?
  • Sikring i barrierestyring
  • Tilsynserfaringer

I tillegg til bidragsytere fra Ptil, deltok følgende forelesere:

Sondre Øie, Senior Engineer, DNVGL
Terje Aven, professor i risikoanalyse og riskikostyring, UiS
Søren Claudius Hansen, perfomance coach, Maersk Drilling
Lars Bagger Hviid, human factor specialist, Maersk Drilling
Ole Magnus Nyheim, Principal Adviser, SAFETEC