Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra fagdag om risikoforståelse

Hva kan forskning og Petroleumstilsynets nye risikodefinisjon gi næringen av ny innsikt og forbedret praksis? Last ned presentasjoner fra fagdagen her.


Norges forskningsråds Petromaks 2-prosjekt Forbedrede riskikoanalyser for å bedre ta hensyn til kunnskap og overraskelser (sorte svaner), avsluttes etter fire år med omfattende arbeid.

Prosjektet, som har vært ledet av professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger, handler i stor grad om risikoforståelse og hvordan vi kan bedre denne gjennom å tenke annerledes når det gjelder risiko: Risiko er ikke bare sannsynligheter og tall - like viktig er usikkerhet og kunnskap. Petroleumstilsynets nye risikodefinisjon utrykker det samme.

Hva betyr dette for det praktiske sikkerhetsarbeidet? 

  • Hva har forskningen kommet fram til og hvordan kan vi bruke denne for å bedre risikoforståelsen, risikoanalysene og risikostyringen?
  • Hvordan tenker Ptil og hvilke erfaringer har Ptil gjort seg nå etter at denne definisjonen har vært gjeldende en viss tid?
  • Er industrien på rett spor? Hva kan vi gjøre fremover for å bli enda bedre?

Dette var tema som ble diskutert på fagdagen. Last ned presentasjonene under.