Gå til hovedinnhold

Presentasjonar frå Ptils temadag om fleksible stigerøyr

Last ned presentasjonane frå temadagen vår om fleksible stigerøyr 26. november.

Flexible risers

Temadagen om fleksible stigerøyr vart arrangert tysdag 26. november. Bakgrunnen for arrangementet er ei rekke hendingar knytt til fleksible stigerøyr dei seinare åra. I tillegg står fleksible stigerøyr for majoriteten av innrapporterte skadar og hendingar med røyrleidningar, stigerøyr og undervassanlegg i vår årlege oppsummering av risikonivået på norsk sokkel (RNNP).

Arrangementet vart direktesendt på nettstaden vår.