Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet inviterer til konstruksjonsseminar 25. august

Petroleumstilsynet (Ptil) ønsker velkommen til konstruksjonsseminar onsdag 25. august 2010. Seminaret har til hensikt å øke den generelle kunnskapen om konstruksjoner, og spre erfaringene i industrien. Påmeldingsfrist er torsdag 19. august.


Hvor: Petroleumstilsynet (lenke til kart)

Tid: Onsdag 25. august kl 0900-1500

Påmelding (lenke)

Påmeldingsfrist: 19. august
 

Programmet legger opp til presentasjoner av erfaringer og forskning om nye og eksisterende konstruksjoner. Seminaret vil ha et faglig fokus, med tid avsatt til diskusjon og innspill rundt innleggene som blir holdt.

På dagsordenen vil det være presentasjon av blant annet nytt innen forskning på konstruksjonsoppførsel. Bølgeslag, vindmøller, skipskollisjoner, inspeksjonsplanlegging, ulykker og utmatting er også temaer.

Seminaret er gratis.

Program:

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: