Gå til hovedinnhold

Ny SINTEF-rapport: Kultur og systemer for læring

SINTEF har i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) utarbeidet en kunnskapsoversikt om organisatorisk læring og sikkerhet.


Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Ptil i forbindelse med et tverrfaglig prosjekt om "Kultur og system for læring" (2012-2013).

Rapporten ser på perspektiver på organisatorisk læring, hvordan læring er omtalt i sikkerhetslitteraturen og utfordringer knyttet til læring og ivaretakelse av sikkerhet i grensesnitt mellom ulike organisasjoner.

Last ned rapporten her