Gå til hovedinnhold

Ny rapport om havbunnsinstallasjoner

Petroleumstilsynet har fått utviklet en ny rapport som tar for seg teknologiutvikling, hendelser og framtidige trender knyttet til havbunnsanlegg.


Bilde av subsea anlegg
Rapporten "Subsea Facilities - Technology Developments, Incidents and Future Trends" er utviklet av DNV-GL på oppdrag av Ptil.

Utviklingen i havbunnsteknologi, økende antall nye aktører, og den økende kompleksiteten til løsninger knyttet til havbunnsanlegg på norsk sokkel, gjør at vi har sett behovet for og fått utført et studie som blant annet omhandler:

Studien har resultert i en rapport som konsentrerer seg om disse temaene, og i den forbindelse hvordan en sikrer tilstrekkelig dokumentasjon og nyttiggjør seg informasjonen for å kunne redusere risikonivået og operere havbunnsanlegg i henhold til krav i regelverket.

Mer detaljert beskrevet har arbeidet omfattet følgende tema:

Rapporten er basert på erfaringer fra norsk petroleumsvirksomhet, i tillegg til internasjonale erfaringer.

Rapporten er utarbeidet av DNV-GL og blir presentert av DNV-GL på et eget havbunnsseminar 25. mars 2014.