Gå til hovedinnhold

Nett-tv: Når ulykker truer miljøet i nord

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratets fellesseminar om forebygging av ulykker i et miljøperspektiv strømmes direkte fra Miljødirektoratets nettsted. Sendingen starter tirsdag 8. april klokken 09.30.


Følg sendingen direkte her

8. APRIL - NÅR ULYKKER TRUER MILJØET I NORD

Program

 • 0915 – 0930 Registrering

 • 0930 – 0940 Velkommen ved Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

 • 0940 – 1010 Innledning ved Anne Myhrvold, direktør for Petroleumstilsynet

 • 1010 – 1040 Innledning ved Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

 • 1040 – 1115 Kritiske utfordringer når olje- og gassvirksomheten beveger seg nordover i Barentshavet, Johan Petter Barlindhaug, Styreleder, North Energy

 • 1115 – 1200 Lunsj i konferansesenteret

 • 1200 – 1240 Værvarslingsutfordringer i Barentshavet. Sjur Wergeland, Statsmeteorolog, Metrologisk institutt

 • 1240 – 1300 Grunnlagsdata for naturforhold i nordområdene - basis for NORSOK N-003, Gerhard Ersdal, sjefingeniør, Petroleumstilsynet

 • 1300 – 1320 Kartverktøy for miljøverdier og sårbarhet. Anne Langaas, seniorrådgiver, Miljødirektoratet

 • 1320 – 1350 Pause med kaffe og kake

 • 1350 – 1430 Utfordringer når aktiviteten beveger seg mot nord, ved Tore Killingland, Direktør strategi og miljø, Norsk Olje og Gass

 • 1430 – 1510 Utfordringer og samarbeid i nordområdene, ved Geir Tungesvik, leder boring og brønn, Statoil

 • 1510 -1530 Oppsummering