Gå til hovedinnhold

Næring for læring - presentasjoner fra seminar

Onsdag 27. november arrangerte Petroleumstilsynet (Ptil) "Næring for læring", et industriseminar om organisatorisk læring. Presentasjonene fra seminaret er nå publisert.


I løpet av dagen fikk deltakerne blant annet presentert hovedresultatene fra Ptils to-årige kunnskapsprosjekt «Kultur og system for læring».

Ptils nye temahefte om organisatorisk læring, "En bok om læring" , ble lansert under seminaret. Innholdet er en essens av Ptils og SINTEFs arbeid på området, og inneholdet sentrale innsikter om læring, formidlet på en lettfattelig måte.