Gå til hovedinnhold

"Når ulykker truer miljøet" - presentasjoner

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet inviterte til felles seminar i Oslo 8. april 2014 om forebygging og begrensning av akutte utslipp. Vi rettet oppmerksomheten mot utfordringer som petroleumsvirksomheten møter i nordområdene. Presentasjonene fra seminaret er nå lagt ut.


Det er meget viktig å forebygge akutte utslipp for å unngå miljøskade. Involverte parter i petroleumsvirksomheten må ivareta dette i ulike faser av virksomheten, under planlegging, design, bygging og drift av installasjoner.

Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterte for sjette gang til fellesseminar der forebygging av ulykker settes inn i et miljøperspektiv. Årets seminar tok opp utfordringer som oppstår når aktiviteten flyttes stadig lenger nordover.

Her møter en oftere villere vær, mer is og lavere temperaturer, tåke, polare lavtrykk og lenger mørkeperioder. Store avstander og manglende infrastruktur vanskeliggjør dessuten nødvendig logistikk og kommunikasjon til fastlandet.

Presentasjonene på seminaret 8. april 2014

Når ulykker truer miljøet i nord: Anne Myhrvold, direktør for Petroleumstilsynet
- Last ned presentasjon
- Se presentasjonen på YouTube
- Смотрите презентацию на русском языке

Når ulukker truer miljøet i nord: Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet
- Last ned presentasjon
- Se presentasjonen på YouTube
- Cмотрите презентацию на русском языке

Kritiske utfordringer når olje- og gassvirksomheten beveger seg nordover i Barentshavet: Johan Petter Barlindhaug, Styreleder, North Energy
- Last ned presentasjon
- Se presentasjonen på YouTube
- Смотрите презентацию на русском языке

Værvarslingsutfordringer i Barentshavet: Sjur Wergeland, Statsmeteorolog, Metrologisk institutt
- Last ned presentasjon
- Se presentasjonen på YouTube
- Смотрите презентацию на русском языке

Grunnlagsdata for naturforhold i nordområdene - basis for NORSOK N-003: Gerhard Ersdal, sjefingeniør, Petroleumstilsynet
- Last ned presentasjon
- Se presentasjonen på YouTube
- Смотрите презентацию на русском языке

Kartverktøy for miljøverdier og sårbarhet: Anne Langaas, seniorrådgiver, Miljødirektoratet
- Last ned presentasjon
- Se presentasjonen på YouTube
- Смотрите презентацию на русском языке

Utfordringer når aktiviteten beveger seg mot nord: Tore Killingland, direktør strategi og miljø, Norsk olje og gass
- Last ned presentasjon
- Se presentasjonen på YouTube
- Смотрите презентацию на русском языке

Utfordringer og samarbeid i nordområdene: Lill H. Brusdal, Statoil
- Last ned presentasjon
- Se presentasjonen på YouTube
- Смотрите презентацию на русском языке