Gå til hovedinnhold

Læring og forebygging etter Macondo

Lars Herbst, direktør i den amerikanske sikkerhetsmyndigheten BSEE, besøkte nylig Ptil for å holde en presentasjon om læring og forebygging i lys av Deepwater Horizon-katastrofen i 2010. Se hele presentasjonen her.I tillegg presenterte Statoil sitt arbeid med risiko- og barrierestyring i bore- og brønnoperasjoner.

Rammen for arrangementet var Ptils presentasjon av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet – akutte utslipp (RNNP AU) 2016.