Gå til hovedinnhold

Kostnadskutt - en miljørisiko?

Når sikkerhetsnivået er høyt og trendene er positive, er det lett å glemme de alvorlige hendelsene som har gjort det nødvendig med skjerpede krav. Dette er viktig å ta med seg når kostnader kuttes.


Foto fra seminar

Petroleumstilsynet (Ptil) og Miljødirektoratet inviterte for sjuende gang til fellesseminar 17. mars om forebygging av ulykker i et miljøperspektiv. Tema for seminaret var hvilken betydning nedskjæringene i petroleumsnæringen har for ytre miljø.

Fagdirektør i Ptil, Finn Carlsen, viste i sin innledning til at langsiktige og målrettede tiltak med forankring i RNNP gir resultater, og trakk blant annet fram arbeidet som er gjort i forbindelse med hydrokarbonlekkasjer, brønnkontrollhendelser og skip på kollisjonskurs.

Carlsen slo fast at kravene til kontinuerlig forbedring står fast, også i tider med kostnadskutt. Han stilte imidlertid spørsmål ved om dokumentasjonskravene i næringen har gått for langt.

- Mengden dokumentasjon som produseres i næringen har økt dramatisk de siste årene. Partene bør derfor gå sammen og bli enige om hva som er hensiktsmessig dokumentasjon og hva som ikke er like nødvendig.

Miljøkrav ikke kostnadsdrivende
- Krav til ytre miljø er ikke kostnadsdrivende på norsk sokkel, sa Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industri- og havavdelingen i Miljødirektoratet.

Direktoratet spør seg likevel om det er lavere bemanning i HMS-avdelingene, fordi de ser generelt dårligere kvalitet på søknader, og at selskapene er presset på tid.