Gå til hovedinnhold

Internasjonalt samarbeid om felles FoU-utfordringer

Sikkerhetsmyndigheter verden over har blinket ut aldrende innretninger, karbonfangst, transport og lagring (CCS) og boring på dypt vann som de viktigste områdene å samhandle om på FoU-området de neste årene. Det kom frem på årsmøtet i myndighetsforumet International Committee on Regulatory Research and Development (ICRARD).


ICRARD ble etablert i 1994 som en arena for å dele informasjon og erfaringer innen HMS-forskning i petroleumsvirksomheten.

Initiativet ble tatt av myndighetene i USA, Canada, Storbritannia og Norge, og gjennom årene har flere lands myndigheter blitt med i samarbeidsforumet. Forumet avholder årlige møter, og medlemslandene roterer på å være vertskap.

"Sharing information - connecting people"
Britiske sikkerhetsmyndigheter var vertskap da det internasjonale myndighetsforumet ICRARD møttes i juni. Representanter fra syv medlemsland deltok.

Referatet fra møtet, som ble avholdt i Buxton, er publisert på ICRARDs nettsted og inkluderer lenker til medlemslandenes presentasjoner med oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprogrammer (FoU) innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

På møtet var det også bred enighet om at ICRARDs nettsted effektivt har bidratt til å spre informasjon om FoU-aktiviteter på tvers av landegrensene i tråd med forumets slagord - "Sharing information - connecting people". Spesielt har nettstedets unike søkemotor, som kun leter etter HMS-relevant informasjon på utvalgte nettsteder, blitt et effektivt verktøy for å finne relevant FoU-informasjon i medlemslandene.

Felles utfordringer
Presentasjonene og diskusjonene under møtet bekreftet inntrykket av at det er mange sammenfallende utfordringer på FoU-området innen petroleumsvirksomheten. Det understreker behovet for mer internasjonalt samarbeid i fremtiden.

En av hovedkonklusjonene fra møtet er at forumet skal bidra til utveksle informasjon på pågående og planlagte FoU-arbeider på de tre områdene nevnt over, og hvis ønskelig samarbeide om slike aktiviteter over landegrensene.

ICRARDs nettsted vil være en sentral kanal for å spre informasjon om slike aktiviteter i de enkelte medlemsland.

Kontaktperson for ICRARD i Petroleumstilsynet:
Øyvind Tuntland, fagdirektør
E-post: oyvind.tuntland@ptil.no