Gå til hovedinnhold

Internasjonalt myndighetsmøte om sikkerhet i nord

31. oktober arrangerer Petroleumstilsynet (Ptil) et internasjonalt myndighetsmøte i forbindelse med topplederkonferansen Arctic Safety.


Deltakere på møtet er nasjoner med aktiviteter i nordområdene og Arktis, og land som Russland, Canada, Grønland, Island og Norge har bekreftet deltakelse.

Målet med møtet er å styrke myndighetssamarbeidet og diskutere myndighetenes tilnærmingen til sikre operasjoner og regulering i Arktis og nordlige områder. Myndighetsrepresentantene deltar også på topplederkonferansen 1. november.

Ptil har tidligere hatt møter med samtlige av de nevnte myndighetene. Dette er likevel første gang landene møtes samlet.

- Samtlige av disse landene har økt petroleumsvirksomheten i Arktis. Vi har bilateral kontakt men ser at det gir gevinst å snakke om dette samlet. Vi vil også diskutere videre samarbeid, sier tilsynsdirektør i Ptil, Finn Carlsen.

Han påpeker at landene har flere felles utfordringer:

- Det pågår blant annet mye standardiseringsarbeid og teknologiutvikling i området. Det viktig å dele tanker omkring hvordan myndighetene arbeider med dette, og å diskutere om det finnes områder hvor utviklingen er mangelfull, sier han.

- Petroleumsvirksomheten er internasjonal, og de samme riggene benyttes på flere sokler. Det å dele erfaringer, blant annet gjennom å diskutere hvilke krav vi stiller til for eksempel vinterisering, er derfor relevant for myndighetene i disse landene.