Gå til hovedinnhold

Hvordan komme innenfor utenfra?

Høyt aktivitetsnivå, utenlandsk arbeidskraft og manglende integrering av innleide arbeidstakere var blant utfordringene som ble diskutert da entreprenørbedriftene og myndighetene møttes til seminar om HMS-utfordringer knyttet til innleie av arbeidskraft tirsdag 20. november.


Det høye aktivitetsnivået i næringen gjør at andelen innleide arbeidstakere stadig øker. Det samme gjør andelen utenlandske arbeidstakere.

Hvilke utfordringer møter entreprenører og myndigheter i arbeidet med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for innleide arbeidstakere?

Innlederne fra alle parter var samstemte: Høyt aktivitetsnivå, språkproblemer, manglende kunnskap om norske forhold og uforutsigbarhet var utfordringer som gikk igjen fra talerstolen.

- Innleggene og diskusjonene på seminaret viser at det er mange utfordringer å ta fatt i, sier Tone Guldbrandsen i Ptil.

-  Det er likevel positivt at alle partene, både arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, i så stor grad er enige om hva utfordringene består i. Det gir et godt grunnlag for å komme videre, sier Guldbrandsen.

Entreprenørseminaret er en årlig arena hvor entreprenørbedriftene og myndighetene møtes for erfaringsutveksling. Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Ptil og Arbeidstilsynet.

Se presentasjonene fra seminaret i høyre marg.

Se også programmet for seminaret.