Gå til hovedinnhold

Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

Den 10. april offentliggjør vi resultatene fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) for 2018. Samtidig ser vi nærmere på to sentrale tema innen arbeidet med forbedring av helse, miljø og sikkerhet i næringen.


Den årlige presentasjonen av RNNP-tallene får denne gangen en noe utvidet form.

I tillegg til å legge fram resultatene fra RNNP-målingen, presenterer vi en dybdestudie som ble iverksatt etter de noe urovekkende resultatene fra spørreundersøkelsen i 2017.

Vi retter også oppmerksomhet mot forebygging av hydrokarbonlekkasjer. Norsk olje og gass og Aker BP presenterer hvordan de arbeider med reduksjon på dette området.

Sikkerhetsforum er formell eier av RNNP, og partene vil kommentere bildet som tegner seg.

Meld deg på her.