Gå til hovedinnhold

Fagdag om sikring 2018

Ptil, næringen og andre aktører sine erfaringer knyttet til utfordringer innen dette området.


Tid: Tirsdag 15. mai kl. 08.30-15.00
 
Sted: Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger
 
Arrangementet er gratis.
 
Påmelding
Påmeldingsfrist 8. mai 2018
 
Parkering: Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk ditt eget registreringsnummer da dette må oppgis i resepsjonen for parkering.

Ptil arrangerer for fjerde gang et fagseminar om sikring for petroleumsnæringen. Her vil deltagerne få ta del i erfaringer og observasjoner fra Ptils tilsyn, i tillegg til at vi vil gå nærmere inn på våre prosjekter innen IKT-sikkerhet.

PST vil fortelle om trusselbildet og Universitetet i Stavanger ser på om standardisering av sikring kan bedre samfunnssikkerheten. På programmet finner du også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Sivil Klareringsmyndighet.  

Siste del av dagen er viet praktiske tilnærminger til sikring, hvor Statoil og Höegh LNG deler sine erfaringer med sitt sikringsarbeid.

Kontaktperson: 

Tommy Bugge Hansen - Tommy.Bugge.Hansen@ptil.no