Gå til hovedinnhold

Etterlyser større bevissthet rundt brønnkontrollhendelser

Brønnkontrollhendelser og barrierestyring var tema da Petroleumstilsynet (Ptil) arrangerte sin årlige entreprenørdag tirsdag denne uken. - Vi ser dessverre ingen positiv trend knyttet til reduksjon av antall brønnkontrollhendelser, og det er bekymringsfullt, sa Ptil-direktør Anne Myhrvold i sin innledning.


Med alvorlige ulykker som Macondo og Montara i 2010 som bakteppe, og funnene i brønnkontrollstudien i regi av RNNP i 2011, pekte Myhrvold på at barrierestyring er en særlig utfordring i bransjen.

- Det er behov for større oppmerksomhet og bevissthet rundt alle brønnkontrollhendelser, under boring, men også under vedlikehold av brønnene, sa Myhrvold, som samtidig etterlyste flere granskinger etter brønnhendelser med tanke på læring.

Hun viste til at fra og med 2012 skal også brønnkontrollhendelser som skjer under vedlikehold av brønnene rapporteres.

- Vi har ikke mottatt noen rapporterte hendelser knyttet til brønnintervensjon hittil, noe vi ikke tror er et riktig bilde, sa Myhrvold.

Økning i antall brønnkontrollhendelser
De siste årene har det vært en økning av brønnkontrollhendelser. Risikobidraget knyttet til disse hendelsene er imidlertid stabilt sammenlignet med tidligere år, fordi de fleste hendelsene var brønnkontrollhendelser kategorisert med laveste risikoklassifisering.

Fagforum for brønnkontrollhendelser
I november i fjor gjennomførte Ptil et møte med redere, boreentreprenører og brønnserviceselskaper for å gjennomgå en studie i regi av Risikonivå norsk sokkel (RNNP) om årsaker til brønnkontrollhendelser på norsk sokkel. På møtet ble det fra deltakerne etterlyst et fagforum hvor selskapene kan diskutere felles utfordringer knyttet til risikoreduksjon og brønnkontroll.

I etterkant har Ptil tatt dette initiativet videre i Sikkerhetsforum, hvor ønsket ble videreformidlet til henholdsvis Rederiforbundet og Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass har satt i gang en prosess for å etablere et fagforum for brønnkontrollselskapene, mens Rederiforbundet har besluttet å styrke representasjon i et allerede bestående forum - Well Integrity Task Force. Informasjon om dette arbeidet publiseres på rederi.no. De ønsker samtidig å etablere et internt nettverk for de selskapene som ikke deltar i Well Incident Task Force.

- Én ting er å få etablert denne type forum, men det viktigste er at det er de største utfordringene som blir diskutert og at konkrete resultater kommer ut av bransjesamarbeidet, sa Myhrvold.

- Ptil vil følge resultater fra dette arbeidet videre gjennom Sikkerhetsforum.

Barrierestyring og brønnkontroll
I løpet av årets entreprenørdag fikk en full sal også høre selskapspresentasjoner knyttet til planlegging, endring og gjennomføring av boreoperasjoner, kompetanse knyttet til bore- og intervensjonsarbeid, og tilsynerfaringer fra et selskap.

Ptil gjennomgikk, med utgangspunkt i barrierefunksjonen «opprettholde brønnkontroll», eksempler på relevante tekniske, organisatoriske og operasjonelle barriereelementer, ytelseskrav og ytelsespåvirkende faktorer. Det ble også gjennomgått erfaringer etter nordsjølandenes tilsynserfaringer etter felles tilsyn på brønnkontroll. Modellen tas videre i andre tilsyn med brønnkontroll.

Tilsynsdirektør i Ptil, Finn Carlsen oppsummerte dagen:

- Entreprenørene har et selvstendig ansvar for å forebygge storulykker.  Vi ser at det er behov for å arbeide videre med å øke bevisstheten rundt brønnkontrollhendelser, det er behov for mer læring knyttet til barrierstyring og det er behov for bedre etterlevelse av regelverkskravet om barrierestyring, sa han.