Gå til hovedinnhold

Ekspertseminar om Benzeneksponering

Den 25 oktober var Petroleumstilsynet vertskap for et eget ekspertseminar om Benzeneksponering.


Vi har vært vertskap for et ekspertseminar innen tema Benzeneksponering, med bred internasjonal deltakelse. Seminaret diskuterte kunnskapsstatus for benzen i petroleumsvirksomheten i lys av foreslått ny grenseverdi. 

Her kan du laste ned presentasjonene.