Gå til hovedinnhold

Det er lov å si fra

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til fagdag om varsling av kritikkverdige forhold og myndighetenes rolle 31. mai 2017.


Foto av øye

Tid: Onsdag 31. mai 2017 kl. 09.30-14.30

Sted: Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger. Se kart

Arrangementet er gratis og inkluderer enkel lunsj.

Påmelding

Last ned program 

Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk å hente parkeringstillatelse i resepsjonen.

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven har som formål å styrke ansattes ytringsfrihet i arbeidsforhold, å avdekke kriminalitet og å få sterkere vern av varslere.

Vi som tilsynsmyndigheter opplever imidlertid at varslingsbegrepet er uklart og at det er behov for økt veiledning. Det er også et stort gap mellom hva varslere forventer fra offentlige tilsyn og hva tilsynsmyndighetene kan bidra med.

Nå inviterer vi til en egen fagdag, hvor Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet  går nærmere inn på myndighetenes rolle og erfaringer med varslingssaker. Sissel Trygstad, forskningssjef i FAFO, presenterer rapporten Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv, og Per Terje Engedal, tidligere HMS-leder i Politi Vest, forteller sin historie som varsler. Det blir også samtaler med partene i næringen.

Hele programmet finner du her