Gå til hovedinnhold

Arctic Safety: Topptungt program

Fredag 1. november samles toppledere fra petroleumsnæringen i inn- og utland til konferanse hos Petroleumstilsynet (Ptil) om risikostyring og forsvarlig petroleumsvirksomhet i nord.


Tid: Fredag 1. november kl. 9-15

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger

Program

Konferansen er rettet mot inviterte toppledere i næringen.

Presse
Konferansen er åpen for pressen. Ta kontakt for mer informasjon og akkreditering.

Hensikten med konferansen Arctic Safety – managing risk in the high north er å etablere en arena hvor sentrale aktører og myndigheter, både nasjonale og internasjonale, møtes for erfaringsoverføring om sikkerhet i petroleumsvirksomheten i nord.  Konferansen er rettet mot inviterte toppledere i næringen.

Topptungt program
Åpningsforedraget på konferansen holdes av Helge Lund, konsernsjef i Statoil. Andre toppsjefer fra operatørsiden er Tor Arnesen fra A/S Norske Shell og Meg O'Neill fra ExxonMobil Norge, mens riggnæringen  er representert ved Asbjørn Olsen, director of operations i Transocean og administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen.

Også arbeidstakernes syn på sikkerhet i nordområdene vektlegges, ved innlegg av Frode Alvheim, nestleder i IndustriEnergi. Jim Fox fra det kanadiske National Energy Board presenterer kanadiske myndigheters perspektiver, mens Johan Petter Barlindhaug fra North Energy vil snakke om de spesielle utfordringene næringen står overfor i barentshavet.

Ptil er representert ved både direktør Anne Myhrvold og fagleder Svein Anders Eriksson. De vil snakke om henholdsvis myndighetenes krav og forventninger til aktiviteten og aktørene i nord, og standardisering som verktøy for samarbeid for sikkerhet.

Last ned programmet

Industrien må samarbeide
For Ptil er konferansen også en anledning til å sette søkelyset på samarbeid som nøkkelen til god sikkerhet i nordområdene. Ptils fremste ekspert på nordområdene, Arktis og Barentshavet, Sigurd Robert Jacobsen, utdyper:

- Nå begynner vi å gå virkelig langt nord og beveger oss meget langt fra land. Det betyr at oljeselskapene må samarbeide. Riggselskapene må samarbeide. Selskapene må ta ansvar, og det må skje nå, sier han.

- Utvikling av god sikkerhet i nord er et felles ansvar som eies av industrien. Uten samhandling og avtaler aktørene imellom, vil vi neppe lykkes med de planlagte aktivitetene i Barentshavet. Dette gjelder for både letefasen og utbyggingsfasen. Selskapene må spesifikt samarbeide om samtidige leteboringer i de samme områdene for å møte regelverkets krav, påpeker han.

Presse
Konferansen er åpen for pressen. Ta kontakt for mer informasjon og akkreditering.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77