Gå til hovedinnhold

Arctic Safety Summit 28.-30. oktober 2015

Petroleumstilsynet inviterer til Arctic Safety Summit 2015 i Tromsø. Få med deg ett av årets viktigste arrangementer om Arktis!


Tid: 28.-30. oktober 2015

Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø

Pris: 3 500,-  

Påmelding

Program 28.oktober, topplederkonferansen

Program 29.-30. oktober

 

 

Som et ledd i Ptils satsing på Barentshavet, arrangerer vi en tredagers-konferanse der målet er å se mulighetene for området i sammenheng med de sikkerhetsmessige aspektene. Overordnet blikk, status, behov, erfaringer og utfordringer i Arktis er stikkord for summiten.

28. oktober: Topplederkonferanse for spesielt inviterte gjester
Arctic Safety Summit 2015 innledes med en topplederkonferanse for 140 spesielt inviterte gjester. Deltakerne vil være de viktigste beslutningstakerne og premissleverandørene for sikker og framtidsrettet aktivitet i nord.

Foredragsholdere er blant andre arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass, Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson, Ptil-direktør Anne Myhrvold, oljedirektør Bente Nyland, administrerende direktør Ruggero Gheller i Eni Norge, administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin, administrerende direktør Bernhard Krainer i OMV Norge, administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges rederiforbund, administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd, regiondirektør Helge Tangen ved Meteorologisk institutt, dekan Morten Hald ved Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet og HMS-ansvarlig Henrik S. Fjeldsbø i Industri Energi.

29. og 30. oktober: Fag- og forskningskonferanse i samarbeid mellom Ptil og Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet
Vi har satt sammen et spennende program, som belyser sentrale aspekter og utfordringer ved petroleumsvirksomhet lengst nord på norsk sokkel. I tillegg gjør vi opp status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som er under arbeid.

Blant foredragsholderne er Mark Fesmire (Alaska Region Director, Bureau of Safety and Environmental Enforcement, USA), Mike Tipton (professor, University of Portsmouth, UK), Torkjel Tveita, (professor, UiT/Norges arktiske universitet), Anne Myhrvold, direktør, Ptil) og Aud Nistov (fagsjef HMS, Norsk olje og gass) – sammen med en rekke andre.

Praktisk informasjon
Deltakeravgiften for konferansen er 3 500,-  Dette inkluderer et enkelt velkomstarrangement på Scandic Ishavshotell kvelden før konferansen (28. oktober), samt lunsj i forbindelse med konferansen 29. og 30. oktober.

Vi har forhåndsreservert en rekke rom på Scandic Ishavshotell og på ett av nabohotellene i forbindelse med arrangementet. Bestillinger gjøres via

77 66 64 00 eller til ishavshotel@scandichotels.com

Oppgi Arctic Safety Summit som referanse.

Har du spørsmål, kan du kontakte følgende personer:

Vedrørende påmeldingslenke og betaling:

Vican v/Mona Hassfjord - 930 23 470 eller mona@vican.no

Vedrørende praktiske spørsmål ved arrangementet:

Margrethe Hervik, Ptil - 51 87 32 57 eller margrethe.hervik@ptil.no

Liv Marit Haugvaldstad, Ptil: 51 87 35 32 eller liv.marit.haugvaldstad@ptil.no

Vedrørende programmets innhold (programkomitéen):

Sigurd Robert Jacobsen, Ptil – 51 87 34 21 – sigurd.jacobsen@ptil.no

Øyvind Midttun, Ptil - 51 87 34 77 - oyvind.midttun@ptil.no

Geir Gotaas, UiT Norges arktiske universitet – 77 64 52 41- geir.gotaas@uit.no