Gå til hovedinnhold

Arbeidsseminar om eksponeringsscenarier - presentasjoner

Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Norsk industri arrangerte den 1. mars et arbeidsseminar om eksponeringsscenarier. Nå er presentasjonene lagt ut.


Eksponeringsscenarier er et viktig element i kjemikalieregelverket REACH. Tema for workshopen var hvordan opplysninger i sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenario kan brukes i virksomhetens HMS-arbeid og informasjon til etterfølgende brukere.

Hva er REACH?
Det europeiske kjemikalieregelverket REACH om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. REACH-forordningen er gjennomført i REACH-forskriften og innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer.

Hva er eksponeringsscenarier?
Eksponeringsscenarier er et viktig element i REACH. De beskriver sikker bruk, og dermed hvordan arbeidstakere, forbrukere og ytre miljø beskyttes gjennom hele stoffets livssyklus.