Gå til hovedinnhold

Rapport: Hendelser i forbindelse med dykking - 2012

I 2012 ble det rapportert to hendelser med mindre alvorlige personskader og ett tilløp til faresituasjon ved metningsdykking i forbindelse med petroleumsvirksomhet. Det viser Ptils rapport fra dykkedatabasen DSYS.


Årets rapport inneholder statistikk og analyser basert på data fra perioden 1985-2012.

Aktivitetsnivå
I 2012 var aktivitetsnivået for metningsdykking* på 40.464 manntimer i metning. Dette er cirka 8 % reduksjon i aktivitetsnivået sammenlignet med 2011. Det er forventet et høyere aktivitetsnivå i 2013.

I 2012 var det liten aktivitet (63 manntimer i vann) knyttet til overflateorientert* dykking på norsk sokkel. Aktivitetsnivået for overflateorientert dykking er generelt vesentlig lavere enn for metningsdykking.

* Definisjoner:
Metningsdykking: Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer dykkeren under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkerfartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene).

Overflateorientert dykking: Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.

Få personskader
DSYS-oversikten viser at det har vært et relativt lite antall personskader knyttet til metningsdykking de siste 25 årene.

I 2011 var det rapportert to hendelser i form av mindre alvorlig personskade. Én var relatert til lettere ryggsmerter ved overbelastning av rygg, mens én var sårskade på hånd.

I tillegg var det rapportert ett tilløp til faresituasjon ved lekkasje/brudd i gasstilførselslange.