Gå til hovedinnhold

Rapporter: Dykkehendelser

Alle rapporterte hendelser registreres i dykkedatabasen DSYS. Rapporteringen skjer gjennom meldinger på NAV sitt skjema med vedlegg, og via aktivitetsrapporter fra operatørselskapene.