Gå til hovedinnhold

PUD/PAD-rettleiing

Rettleiinga her er ein oppdatert versjon (23.3.2018) av den rettleiinga (30.6.17) som me viser til i regelverket.


Kvifor det?

Regelverket kan ikkje oppdaterast samstundes som tilviste rettleiingar og normer vert det. Me oppdaterer vanlegvis ved årsskiftet.

Olje- og energidepartementet la ut ei melding om oppdateringa 8.5.18