Gå til hovedinnhold

Ny publikasjon: Sikkerhet - status og signaler 2010 - 2011

"Sikkerhet – status og signaler" er Ptils årsrapport – laget i form av et magasin. Artiklene omhandler noen av de viktigste sakene myndighetene arbeidet med i 2010, og de peker på utfordringer Ptil ser som sentrale for næringen i 2011.


 

For bestilling av publikasjoner (gratis):
- E-post: bibliotek@ptil.no 
- Telefon: 51 87 60 53

Årets publikasjon ble lansert på et informasjonsmøte med industri og presse til stede 10. februar.

Suksesshistorier
I tillegg til å belyse sentrale HMS-utfordringer for petroleumsvirksomheten i Norge, har årets utgave av magasinet nok en dimensjon: Denne gangen har vi valgt å hente fram noen av suksesshistoriene, områder innen sikkerhetsarbeidet der vi har lykkes sammen med næringen.

I fem temaartikler kan du under suksessknaggen lese om følgende: Den norske tilsynsmodellen, sikkerheten ved dykking, internasjonalt samarbeid, et parallelt blikk på historien om mekanisk rørhåndtering og utfordringene med livbåtene – og til slutt kravet om samsvarsuttalelse (SUT).

Det er Ptils håp at publikasjonen blir grundig gjennomgått av partene i næringen, at stoffet bidrar til læring og skaper debatt. Vi har forsøkt oss på popularisering av artiklene, og håper derfor at også folk flest kan øke forståelsen for temaet sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Publikasjonen foreligger både digitalt og som trykksak, se høyre spalte for bestilling.

Faktapublikasjoner
Publikasjonen bør ses i sammenheng med to andre Ptil-produkter:

27. april 2011 utgir Ptil faktadelen av årsberetningen i elektronisk form. Dette er en mer formell oppsummering av foregående år, med tall og grafikk.

På samme tid offentliggjøres resultatene fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet).