Gå til hovedinnhold

Dialog nr 1 2013 - Tid til læring?

Årets første utgave av tidsskriftet Dialog har fått undertittelen "Den dyrekjøpte erfaringen". Her kan du lese om små og store hendelser som har satt sitt preg på norsk petroleumsvirksomhet – og på menneskene som stod midt oppi dem da det stod på.
Bestill Dialog (gratis):

Send en e-post til margrethe.hervik@ptil.no

Knaggen læring av hendelser er ikke tilfeldig valgt. Dette var ett av de sentrale temaene for . Sikkerhetsforum er den sentrale arenaen for trepartssamarbeid i petroleumsvirksomheten, og ledes og driftes av Ptil.

Det går også en klar linje til Ptils publikasjon Sikkerhet – status og signaler 2012-2013. Temaet der var storulykkerisiko - og hvordan enkelthendelser gjennom historien har bidratt til økt sikkerhet.

Å lære av egne og andres feil og erfaringer er avgjørende for å kunne forhindre at alvorlige hendelser skjer igjen.

Bla i Dialog nr. 1 2013