Gå til hovedinnhold

Elektrisk kraft fra land, reservekraft og nødkraft

Ny rapport om operatørenes beslutningsprosesser knyttet til valg og robustgjøring av tekniske løsninger for elektrisk kraftgenerering og distribusjon.


Petroleumstilsynet (Ptil) engasjerte i 2014 Safetec Nordic AS til å gjennomføre et kunnskapsutviklingsprosjekt om elektrisk kraft fra land, reservekraft og nødkraft. Hensikten var å få en helhetlig oversikt over operatørenes beslutningsprosesser knyttet til valg og robustgjøring av tekniske løsninger for elektrisk kraftgenerering og distribusjon, herunder kraft fra land eller annen innretning, reservekraft og nødkraft.

Last ned rapporten: Kunnskapsutviklingsprosjekt om elektrisk kraft fra land, reservekraft og nødkraft (PDF)

Bakgrunn
I de senere årene har petroleumsvirksomheten fått en tettere integrering mellom land og hav. Elektrisk kraftgenerering foregår i større og større grad fra land og distribueres via vekselstrøms- eller likestrømskabler ut til de faste innretningene offshore.

Ptil har samtidig sett en negativ trend når det gjelder valg av størrelse på lokale nødkraftgeneratorer. Det har vært en markant økning i generatorstørrelse, noe som har medført økt kjølebehov til dieselmaskinen i form av sjøvann. Dette kan resultere i at integriteten og robustheten svekkes, ved at nødkraftsystemet ikke oppfyller prinsippet om at det skal være "selfcontained".

Ptil har i den senere tid sett flere eksempler på PUD-søknader hvor det er valgt lite robuste løsninger som ikke tilfredstiller intensjonen i regelverket. En sentral oppgave i prosjektet var derfor å se nærmere på hvilke laster som inngår i nødkraftsystemet, bruk av samtidighetsfaktorer, samt om det finnes muligheter for optimalisering innenfor rammene i regelverket.

Kunnskapsinnhenting, læring og forbedring
Temaet som inngår i rapporten er viktig for næringen, og Ptil vil bruke resultatene til videreutvikling av regelverket, i tilsynsaktiviteter og i saksbehandling av samtykker og PUDer.