Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Saipem Drilling – Scarabeo 8

Vi har ført tilsyn med Saipem Drilling Norway as innen fagområdene beredskap og logistikk om bord på Scarabeo 8. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket og vi gir derfor Saipem varsel om pålegg.


I perioden 4.til 7. mars 2019 førte vi tilsyn med beredskap og logistikk om bord på Scarabeo 8.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere Saipem sin styring av beredskap og materialhåndtering om bord på Scarabeo 8.

Resultat
​Under tilsynet ble det avdekket alvorlige brudd på regelverket og vi gir derfor Saipem varsel om pålegg.
Tilsynet avdekket at tidligere avvik ikke har blitt korrigert, dette gjaldt både innen beredskap og logistikk.

I tillegg avdekket tilsynet følgende nye avvik:  

 • System for trening av beredskapsorganisasjonen
 • System for oppfølging av funn fra tidligere granskinger og tilsyn
 • Analyser
 • MOB-beredskap, inkludert bruk av personlig verneutstyr i MOB-operasjoner
 • Utvendig mønstringsstasjon ved livbåter og livbåter
 • Vedlikehold
 • Rømningsveier
 • Lydnivå på bro og beredskapsrom under hendelser
 • Vedlikehold løfteinnretninger – Sakkyndig virksomhet
 • Styringssystem – kran og løft
 • Vedlikehold ståltau – Offshorekraner
 • Bruk av spesialkonstruerte løfteredskaper på boredekk (SDLA)
 • Tekniske forhold

Tilsynet avdekket også forbedringspunkt knyttet til:

 • Klargjøring av brannstasjoner
 • Løfteforum

Hva skjer nå?

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå varslet følgende pålegg til Saipem:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 22 om avviksbehandling og aktivitetsforskriften § 23 om trening og øvelser pålegger vi Saipem, jf. rapportens kapittel 5.1.1 og 5.1.2 å gjøre følgende:

1. Gjennomgå Saipems styringssystem for oppfølgingen av 

 a) trening av beredskapsorganisasjonen offshore for å sikre nødvendige utbedringer og etterlevelse av  systemet for å følge opp kompetansen til det enkelte medlem i beredskapsorganisasjonen.

b) avvik og sikre nødvendige utbedringer og etterlevelse av systemet for overholdelse av regelverkskrav.

2. Gjennomføre en analyse som identifiserer direkte og bakenforliggende årsaker til at våre funn ikke har blitt identifisert og korrigert tidligere.

Fristen for å etterkomme pålegget er 27. mai 2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77