Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter dødsulykke på Maersk Interceptor

I forbindelse med vår gransking av dødsulykken på Maersk Interceptor 7. desember 2017 har vi identifisert alvorlige mangler ved systemer og prosesser for materialhåndtering. Vi har derfor varslet Maersk Drilling Norge om pålegg.


Den 7. desember 2017 inntraff det en alvorlig løftehendelse i forbindelse med installasjon av en ny råvannspumpe om bord på Maersk Interceptor. Én person falt i sjøen og omkom, og én person fikk alvorlige skader.

Innretningen brukes for tiden til brønnarbeid på Tambarfeltet i Nordsjøen, hvor Aker BP er operatør.

Som et ledd i vår gransking av hendelsen var vi om bord på innretningen i perioden 9.- 13.12.2017.

Basert på våre foreløpige undersøkelser har vi identifisert alvorlige mangler ved systemer og prosesser for materialhåndtering.

Vi har derfor varslet Maersk Drilling Norge AS følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften (rf) § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften (sf) § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, sf § 21 om oppfølging, innretningsforskriften (if) § 13 om materialhåndtering, if § 69 om løfteinnretninger og løfteredskap, aktivitetsforskriften (af) § 92 om løfteoperasjoner, af § 33 om tilrettelegging av arbeid, pålegger vi Maersk Drilling Norge AS å:

1. Gjennomgå systemer for oppfølging og bruk av løst løfteutstyr på alle innretninger i bruk på norsk sokkel, blant annet egenkontroll, opplæring av personell som bruker slikt utstyr og erfaringsoverføring for bruk av slikt utstyr.

2. Systematisk kartlegge og gjennomgå alle operasjoner i forbindelse med materialhåndteringsprosessen for installasjon av råvannspumper på alle innretninger i bruk på norsk sokkel, identifisere risikoer og gjennomføre nødvendige tiltak.

Fristen for å etterleve pålegget settes til 28.2.2018. Vi ber Maersk Drilling Norge AS presentere en plan for å imøtekomme pålegget innen 11.1.2018.

Hva er forskjellen på "pålegg" og "varsel om pålegg"?
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95