Gå til hovedinnhold

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Vi har gitt pålegg til Vår Energi (tidligere Eni Norge) etter tilsyn med oppfølging og styring av elektriske anlegg på Goliatfeltet.


I dagene 15. til 19. oktober 2018 førte vi tilsyn med Eni Norge (nå Vår Energi) rettet mot selskapets oppfølging og styring av elektriske anlegg på Goliatfeltet i Barentshavet.

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Eni etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav for elektriske anlegg på Goliat FPSO.

Tilsynet identifiserte regelverksbrudd med hensyn til styring av risiko og barrierer, og vi har tidligere varslet pålegg.

Les mer om våre observasjoner i tilsynet og grunnlaget for varsel om pålegg her: Varsel om pålegg etter tilsyn med Eni – Goliat (11.12.2018) 

I tråd med varselet har vi nå gitt Vår Energi følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegger vi Vår Energi AS å:

Utarbeide en realistisk og forpliktende plan for å ferdigstille utestående sikkerhetskritisk arbeid på Goliat FPSO. Dette innebærer også å ferdigstille status for teknisk tilstand på sikkerhetskritiske barrierer.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.3.2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

Hva er forskjellen på et "pålegg" og et "varsel om pålegg"?
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95