Gå til hovedinnhold

Pålegg til Maersk Drilling Norge

Vi har gitt pålegg til Maersk Drilling Norge etter dødsulykken på Maersk Interceptor 7. desember.


I forbindelse med vår gransking av dødsulykken på Maersk Interceptor 7. desember 2017 har vi identifisert alvorlige mangler ved systemer og prosesser for materialhåndtering.

Vi varslet derfor Maersk Drilling Norge om pålegg 21. desember 2017.

I overenstemmelse med varselet gis nå følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften (rf) § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften (sf) § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, sf § 21 om oppfølging, innretningsforskriften (if) § 13 om materialhåndtering, if § 69 om løfteinnretninger og løfteredskap, aktivitetsforskriften (af) § 92 om løfteoperasjoner, af § 33 om tilrettelegging av arbeid, pålegger vi Maersk Drilling Norge AS å:

  1. Gjennomgå systemer for oppfølging og bruk av løst løfteutstyr på alle innretninger i bruk på norsk sokkel, blant annet egenkontroll, opplæring av personell som bruker slikt utstyr og erfaringsoverføring for bruk av slikt utstyr.
     
  2. Systematisk kartlegge og gjennomgå alle operasjoner i forbindelse med materialhåndteringsprosessen for installasjon og demontering av råvannspumper på alle innretninger i bruk på norsk sokkel, identifisere risikoer og gjennomføre nødvendige tiltak.

Frist for å etterleve pålegget settes til 28.2.2018. Vi ber Maersk Drilling Norge AS presentere en plan for å imøtekomme pålegget innen 15.1.2018.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95