Gå til hovedinnhold

Pålegg til ConocoPhillips – brudd på arbeidstidsordninger i forbindelse med fjerningsaktiviteter

Ptil har gitt ConocoPhillips pålegg etter tilsyn med oppfølging av risikoutsatte grupper i forbindelse med fjerningsarbeid på Albuskjell 1/6A.


I perioden 20.6.2013 - 22.6.2013 førte Ptil tilsyn med ConocoPhillips Scandinavia AS (COPSAS) og entreprenørers oppfølging av risikoutsatte grupper i forbindelse med fjerningsarbeid på Albuskjell 1/6A.

Under tilsynet ble det avdekket avvik fra regelverket når det gjelder COPSAS’ oppfølging av arbeidstidsordninger for en gruppe personell som er leid inn til Heerema Marine Contractors (HMC) fra ulike asiatiske bemanningsforetak.

På bakgrunn av dette ga Ptil ConocoPhillips varsel om pålegg.

Les: Varsel om pålegg til ConocoPhillips – brudd på arbeidstidsordninger i forbindelse med fjerningsaktiviteter

I overensstemmelse med varselet gis ConocoPhillips følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jfr. rammeforskriften § 37 om den alminnelige arbeidstiden, andre ledd, § 39 om arbeidsfrie perioder, tredje ledd, § 42 om oppholdsperioder første ledd, jfr. rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften og § 23 om generelle krav til materiale og opplysninger pålegges ConocoPhillips Skandinavia AS å påse og dokumentere at arbeidstidsordningene i forbindelse med fjerningsaktivitetene er i samsvar med nevnte bestemmelser.

Frist for å etterkomme pålegget settes til en uke etter at pålegget er gitt. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77