Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med Esso – Slagentangen

Vi har gitt Esso Norge AS (Esso) pålegg etter tilsyn med selskapets oppfølging innenfor materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø på Slagentangen.


I perioden 3. til 6. september 2018 førte vi tilsyn med Esso og deres oppfølging innenfor materialhåndtering, herunder kran og løft, ISO/TT og styring av arbeidsmiljø på Slagentangen.

Tilsynet påviste alvorlige brudd på regelverket og vi har tidligere varslet et pålegg til selskapet.

Les: Varsel om pålegg etter tilsyn med Esso – Slagentangen (24.1.2019)

I overensstemmelse med varselet har vi nå gitt Esso følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer, styringsforskriftens § 22 om avviksbehandling og teknisk og operasjonell forskrift §62 om løfteoperasjoner pålegger vi Esso Norge AS, Slagentangen å:

- dokumentere at den valgte løsningen for løfteoperasjoner oppfyller forskriftens krav.

- utarbeide en detaljert tidfestet plan for å korrigere avvik fra og med 5.1.3 til og med 5.1.6, samt de avvik som måtte bli identifisert ved gjennomføringen av påleggets første del. Planen må også inneholde kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvikene er korrigert.

Jamfør rapportens kapitler fra og med 5.1.3 til og med 5.1.6.

Fristen for å etterkomme pålegget er 28.2.2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi ber om at planen for korrigerende og kompenserende tiltak presenteres for oss snarest mulig etter 28.2.2019.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77