Gå til hovedinnhold

Krav til helhetlig vurdering av evakueringsmidler - tilbakemelding angående varsel om pålegg

Ptil ga i april i år varsel om pålegg til 22 operatører og redere om å gjennomføre en helhetlig vurdering av evakueringsmidler og å etablere en tiltaksplan for å utbedre eventuelle mangler. Alle selskapene har nå gitt den nødvendige bekreftelsen, slik at det ikke lenger er grunnlag for pålegg.


Kravene i regelverket (aktivitetsforskriften § 68) er at personellet på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til enhver tid og videre at tilgjengelige evakueringsmidler er en sentral forutsetning for å være i tråd med rammeforskriften § 8 om forsvarlig petroleumsvirksomhet.

Ptil ba i juli 2009 operatørselskap og redere prioritere arbeidet med å håndtere utfordringene knyttet til bruk av livbåter som evakueringsmidler.

Aktørene ble bedt om å utføre vurderingene med bakgrunn i informasjon tilgjengelig gjennom Oljeindustriens Landsforenings livbåtprosjekter, høringen av NORSOK R-002 og Norges Rederiforbunds livbåtprosjekt (NSA LSA).

Les mer: Håndtering av ny informasjon vedrørende bruk av livbåter som evakueringsmidler

I etterkant fant Ptil at det var stor variasjon i aktørenes arbeid med hensyn til å vurdere konsekvensene av resultatene og informasjon som er kommet frem i prosjektene til OLF, NR og NORSOK R-002.

Vurdering
Basert på det bildet som var dannet gjennom oppfølging av næringen og behovet for å få iverksatt eventuelle tiltak, besluttet Ptil i april å varsle pålegg mot til sammen 22 operatørselskap og redere om å gi en bekreftelse på at en helhetlig vurdering av evakuerings- og redningsmidler er gjennomført, og at det er etablert en tiltaksplan med nødvendige kompenserende tiltak, slik at den ansvarlige er i samsvar med de nevnte regelverkskravene til evakuering før kommende vintersesong.

Les mer: Varsel om pålegg til 22 operatørselskap og redere

Ptil har nå mottatt svar fra samtlige selskap Selskapene har gitt den nødvendige bekreftelsen, slik at det ikke lenger er grunnlag for pålegg.

Ptil følger opp saken blant annet gjennom verifikasjonsmøter med et begrenset antall aktører.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77