Gå til hovedinnhold

Pålegg

Eit pålegg er et enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til selskapa det gjeld.


Vis artikler gruppert på: