Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav Y


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ytelseskrav
Ytelseskrav angir en konkret egenskap, kapasitet eller kvalitet for eksempel for et barriereelement. Et eksempel kan være tiden en ventil bruker for å gå fra åpen til stengt posisjon eller tiden en person bruker for å utføre en oppgave. Ytelseskrav er normalt angitt kvantitativt, og er dermed en målbar og etterprøvbar størrelse.