Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav V


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Vanninjeksjon
For å presse mer olje ut av reservoaret, pumpes store mengder vann under selve oljereservoaret, for å opprettholde volumet og trykket på væskemengden i reservoaret. Det økte vannvolumet presser oljen foran seg og bidrar til å opprettholde et høyt trykk i reservoaret. Vanninjeksjon har vært særdeles nyttig blant annet i kalksteinsreservoaret på Ekofisk og på Valhall, og bidrar til å mangedoble feltenes levetid og oljeproduksjon.

Varsel om pålegg
Et varsel om pålegg er et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Verifikasjon
Det å undersøke ved hjelp av måling, testing og inspeksjon om de faktiske forholdene er i samsvar med regelverket og krav i styringssystemet.

Vinterisering
Vinterisering innebærer klargjøring av innretninger med utstyr og arbeidsplasser slik at de kan operere som normalt også i områder med strengt vinterklima.

Våtgass
Gass som består av etan, propan, og butan, samt små mengder tyngre hydrokarboner. Gassen er delvis flytende ved atmosfærisk trykk. Kalles også Natural Gas Liquids (NGL).