Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav Q


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

QNH
QNH er en Q-kode brukt i luftfarten. QNH er lufttrykket målt i forhold til høyeste punkt på den aktuelle landeplassen, redusert til havets nivå etter standardatmosfæren. QNH brukes i de lavere luftsjikt, av luftfartøy, gjerne i forbindelse ved landing og avgang. Flyenes høydemåler har en innstilling der verdien for QNH settes inn. Da vil høydemåleren vise riktig høyde over havet når flyet står på eller lander på flyplassen.