Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav M


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Memorandom of Understanding (MOU)
Internasjonale avtaler som regulerer samarbeidet mellom Petroleumstilsynet og relevante sikkerhetsmyndigheter i andre land. Avtalene gjelder innretninger der alle involverte parter har myndighet på sikkerhetsområdet.

Metan
Fargeløs, lett gass som blir flytende ved -162 oC. Metan er hovedbestanddelen i naturgass.

Metanol
Alkohol som brukes som råvare i en lang rekke kjemiske prosesser. Giftig.

METAR (Meteorological Aerodrome Report)
Koden for, eller selve meldingen om værobservasjoner fra en flyplass. Flyplassene sender melding om værobservasjoner (metar) til Meteorologisk institutt daglig, ti minutter før hver hele time, og evt. også ti minutter før hver halve time.

Metningsdykking
Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer ham under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene).

MOB-båt
eller Mann over bord-båt er en mindre, hurtiggående redningsbåt ombord på skip eller innretninger til bruk i mann-over-bord situasjoner og ved andre tidskritiske operasjoner på sjøen. En MOB-båt skal kunne låres og tas ombord raskt.

MOPUstor
Består av en (oppjekkbar) produksjonsinnretning som plasseres på en lagertank på havbunnen (realiseres blant annet på Ymefeltet).

Moonpool
En åpning i boredekket hvor boreutstyr kan heves og senkes til og fra havbunnen og brønnen.

MTO
Samspill mellom menneske, teknologi og organisasjon. (Der hvor menneskelig adferd er en barrierefunksjon, må teknologi og organisasjon legges til rette slik at operatør får den nødvendige støtte for å kunne oppfatte sitasjonen korrekt, og handle i tråd med sikkerhetsmessige forutsetninger.)