Gå til hovedinnhold

Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten - bokstav L


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Leteboring
Boring av undersøkelses- og avgrensningsbrønner under leting etter olje og gass.

Letebrønn
Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Omfatter undersøkelses- og avgrensningsbrønner.

Letemodell
Geografisk og stratigrafisk avgrenset område der et spesifikt sett med geologiske faktorer er til stede slik at petroleum skal kunne påvises i produserbare mengder. Slike geologiske faktorer er reservoarbergart, felle, moden kildebergart og migrasjonsveier samt at fellen er dannet før migrasjonen av petroleum er opphørt. Alle funn og prospekter innenfor samme letemodell kjennetegnes ved letemodellens spesifikke sett av geologiske faktorer.

Lett brønnintervensjon
Lett brønnintervensjon i havbunnsbrønner innebærer at en rekke operasjoner på brønnene kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen.

Liquefied natural gas (LNG)
Flytende tørrgass, hovedsakelig metan (CH4), som er gjort flytende ved nedkjøling til minus 163 °C ved atmosfærisk trykk.

Liquefied petroleum gas (LPG)
Hovedsakelig propan- (C3H8) og butangass (C4H10) som er gjort flytende ved trykkøkning eller nedkjøling.